Kurser i sammarbete med:

Europeiska Massage Akademin
» http://www.massageakademin.se

Studieförbundet Vuxenskolan
» http://www.sv.se

Tai Chi Chuan

Tai Chi Chuan är från början en självförsvarskonst, men genom att man gör rörelserna så sakta och välbalanserat så har den en mycket välgörande verkan på kroppen och hälsan. I Kina kan man se oftast äldre personer utföra den ädla konsten tidigt på morgnarna i parker.

Tai Chi betyder Balans-mellan
Yin och Yang och illustreras av symbolen:


Chuan betyder att det är en självförsvarskonst där man ej använder vapen utan endast den knutna handen. Tai Chi Chuan - ger oss: kroppsmedvetenhet,balans. koordination och smidighet! Tai Chi Chuan - har kallats för " Den kosmiska dansen"- rörelserna är synkrona och i harmoni. "Skuggboxning" - man ser en strid utan motståndare. " Meditation i rörelse"- utövaren ser ut att vara i ett harmoniskt meditativt tillstånd.

Qi Gong

Den form av Qi Gong som jag lär ut kallas också för Nei Kung =inre övningar,det är en serie rörelser som man skulle kunna kalla för enkla "hjälp till självhjälpsövningar" för att uppnå och bevara hälsa. Övningarna verkar dels genom tryck på speciella "aku"-punkter samt självmassage. Dels genom rörelser och kroppsställningar. På dessa sätt påverkar vi yttre och inre organ. Viktigt för övningarnas verkan är att man blir uppmärksam på den egna kroppen och dess signaler. Vi lär oss genom övningarna att slappna av med hjälp av en djupare naturlig andning. Övningarna är enkla och inte ansträngande. De kan utföras av alla oavsett ålder eller hälsotillstånd.

Vi lär oss följande: Avspänning, koncentration, balans. Dessutom: Hur vi håller oss friska samt att vi själva bär det yttersta ansvaret för vår hälsa.


Kontakt mig gärna för priser

Kurser

Jag anordnar kurser i såväl:

Copyright © 2009 www.massageoqigong.com

HEM  |  OM FÖRETAGET  |  MASSAGE  |  KURSER  |  FÖREDRAG  |  PRODUKTER  |  KONTAKT

Qi gong

Tai chi chuan